ورشکستگی

ورشکستگی

ورشکستگی

عنوان: ورشکستگی

قالب بندی: WORD

تعداد صفحه: 39

این تحقیق در مورد ورشکستگی می باشد و به طور جامع و کامل ، به تعریف ، شرایط ، دلایل ، انواع ، آثار ، نتایج و دیگر مطالب درباره ورشکستگی می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های اقتصاد ، حسابداری و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه

قطعا شما نيز افرادي را مي شناسيد كه روزگاري از وضعيت مالي خوبي برخوردار بوده اند و اينك با حداقل شرايط زندگي مي كنند، يا اينكه افرادي را مي شناسيد كه دار و ندارشان را به فردي داده اند كه تا سودي هم به آنها برساند و فرد مقابل موفق به انجام كارهاي مورد نظر نشده و همان اصل سرمايه را نيزاز دست داده است و كساني كه به وي سرمايه اي داده اند ديگر نمي توانند سرمايه خود را بدست آورند.

پیشرفت های اقتصادی و روابط پیچیده تجاری که در دهه های اخیر حاصل شده، در روابط بین افراد چه در داخل و چه در خارج کشور موثر بوده است.

عدم دقت یا زیاده روی، ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند تعهدات خود را انجام دهد. در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند، با ورشکستگی او ممکن است خود نیز دچار مشکل شوند. اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق هایی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط باشد، قوانین جاری با چنین تاجری مدارا می کند تا از این موقعیت و دشواری خلاص شود ولی چنانچه ورشکستگی تاجر بر اثر سوء استفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد.

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت می‌باشد و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارائی‌اش می‌باشد.

ورشكستگی در اصطلاح حقوق تجارت حالت تاجری است كه از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند.

توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلاً نتواند دیون خود را بدهد مثلاً اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.

چه اشخاصی تاجر محسوب می شوند؟

کلیه اشخاص اعم از حقیقی (انسان ها) و حقوقی (شرکت ها، موسسات و سازمان ها)می توانند به عملیات تجاری دست بزنند.

چه بسا شرکتی ورشکسته شود ولی این امر مستلزم ورشکستگی اعضای موسس آن نباشد.

در این مورد عکس قضیه نیز صادق است. پس همان طور که یک شرکت تجاری می تواند مانند انسان ها صاحب حساب بانکی شود. این امکان نیز وجود دارد که همانند یک انسان تاجر دچار ورشکستگی گردد.

مطابق مقررات کشور ، اشخاص که به یکی از امور زیر بپردازند، تاجر محسوب می شوند:

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره مانند فرش برای فروش آن.

البته لازم نیست که تاجر حتما در این اموال تصرف داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
چه اشخاصی تاجر محسوب می شوند؟ 
- تصدی به امور مربوط به حمل و نقل
- انجام عملیات دلالی، حق العمل کاری
- تصدی به عملیات حراجی
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
- معاملات برواتی
- عملیات بیمه دریایی و غیر دریایی
- کشتی
تعریف ورشکستگی 
شرایط ورشكستگی
انواع ورشکستگی
الف - ورشکستگی عادی
ب - ورشکستگی به تقصیر
ج - ورشکستگی به تقلب
آثار و نتایج حكم ورشكستگی
اعلام ورشکستگی 
اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته 
اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکته 
ورشکستگی به تقصیر و تقلب 
دلا‌یل ورشکستگی‌
مراحل ورشکستگی‌
بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
بررسی قانون ورشکستگی ایران‌
تبصره 2 ماده 837
تبصره 2 ماده 845
10 دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک
نتیجه‌گیری‌
منابع