انواع بادبند و کاربرد آن ها

انواع بادبند و کاربرد آن ها

انواع بادبند و کاربرد آن ها

عنوان: انواع بادبند و کاربرد آن ها

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 18

این تحقیق با موضوع بادبند بوده و به طور کامل به معرفی ، انواع و کاربرد آن در ساختمان ها می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های عمران - ساختمان و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه و تعریف

بادبند یا بریسینگ وسیله ایست که در سازه های فلزی برای انتقال نیروی زلزله به پی ساختمان از آن استفاده می شود.

حتما تا به حال سازه هاي ضربدري را در اسكلت ساختمانهاي در حال ساخت ديده ايد؛ در ساختمان هاي فولادي، بادبندها بعد از تير و ستون و در موقع زلزله و باد حتي مي توان گفت بيش از آنها داراي اهميت هستند و عامل بسيار مهمي براي مقاومت در برابر زلزله و بارهاي جانبي ديگرهستند. انواع باد بندهاي هم مركز و خارج از مركز، به اشكال مختلف vو v معكوس و ضربدري (X) مورد استفاده قرار مي گيرند. بادبندهاي X براي مقابله با باد كاربردي ترند تا در برابر زلزله و در برابر بارهاي متناوب از شكل پذيري كمتري برخوردارند

در اين نوع بادبندها در هنگام وارد شدن نيروهاي جانبي، همواره يك عضو مورب آن در كشش و ديگري در فشار است و اين باعث شكست آني يا به اصطلاح شكست ترد مي شود . طراحي و اجراي بادبندها بايد با نهايت دقت و بر اساس اصول و قوانين مهندسي خصوصا در مورد محل قرارگيري خود بادبندها، نوع و اندازه پروفيل مصرفي، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و... صورت گيرد.

 انواع بادبندها

باد بندها انواع مختلفی دارند از جمله :

  • بادبند ضربدری
  • بادبند کا شکل
  • بادبند وی شکل
  • باد بندهای برون محور
  • باد بندهای واگرا
  • بادبندهای همگرا ...

در سازه های بتنی بجای باد بند از دیوار برشی برای انتقال نیروی برشی زلزله به پی استفاده می گردد.

هدف از بكارگیری

در ساختمانهای بلند اسكلت فلزی مركب از تیر و ستون استحكام و مقاومت آنها در مقابل نبرو های جانبی (باد و زلزله) بستگی به درجه گیرداری اتصالات تیر و ستونشان دارد . اگر گیرداری تیر و ستون موجود نباشد و مثلاً اتصالات نزدیك به مفصلی باشند، با وارد شدن نیروهای جانبی زاویه بین تیرها و ستون ها تغییر خواهد كرد و در ساختمان به یك طرف متمایل می شود. واضح است كه در این وضع، حالت تعادل پایدار نیست و سرانجام به خرابی ساختمان منجر خواهد شد.

بادبندها اعضا كششي فشاري هستند كه براي مقابله با نيروهاي جانبي در نظرگرفته مي شوند و مانع كج شدن اسكلت ساختمان درهنگام اعمال نيروي جانبي مي گردند كه بايد در يك ساختمان به صورت متقارن اجرا گردند ساختمان بايد بكار گرفته شوند كه بر حسب دلايل معماري ميتوان از انواع بادبنداستفاده كرد يعني در هر چهار طرف.

بطور مثال در جاهايي كه مي خواهيم از پنجره يا نور گير و حتي دراستفاده كنيم باد بند 8 شكل باز بهترين گزينهبراي ما خواهد بود ولي از لحاظ مقاومت K شكلبهترين حالت براي يك ديوار بادبندي مي باشد .

فهرست مطالب

مقدمه و تعریف
انواع بادبندها
هدف از بكارگیری
انتخاب محلهای مناسب جهت قرارگیری بادبندها 
شیوه نصب بادبندها اعم از خار مغزی و جوشی
بادبند هاي همگرا (CBF) و باد بند های واگرا (EBF) 
مزایا
معایب
مقایسه دو بادبند 7 و 8 (هم‌محور و بدون‌محور)
بادبندهای برون محور
ترکیب این سیستم با سیستمهای سازه ای دیگر
نتیجه گیری
منابع


خرید آنلاین